İki şey var ki, ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranIık ve müthiş bir saygıyIa doIduruyor: üzerimdeki yıIdızIı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası.

Immanuel Kant